fbpx

Toeta rahaliselt

Püsitoetajana on Teil võimalik panustada jooksvalt erivajadustega lastele ja puudustkannatavatele peredele suunatud tegevusse. Viime ellu projekte üle-Eestiliselt ning aitame neid, keda riik täna piisaval määral ei aita ja kes on jäänud elu hammasrataste vahele.

Püsikorralduse saad sõlmida internetipangas või pangakontoris. Iga sent on teretulnud!

Meie kontod:

Sampo Pank 332132960003

IBAN: EE053300332132960003

Swift/BIC: HABAEE2X

Swedbank 221046387155

IBAN: EE672200221046387155

Swift/BIC: HABAEE2X

SEB 10220101993019

IBAN: EE101010220101993019

Swift/BIC: EEUHEE2X

Saaja: Naerata Ometi MTÜ

Selgitus: Annetus (et saada tagasi annetuselt tulumaks, lisage juurde isikukood)

Toeta meid Paypali kaudu:

Toeta meid SMS-teel:

SMS numbrile 13013, märksõnaga Naerata, annetad 1,6 EUR

SMS numbrile 13017, märksõnaga Naerata, annetad 3,2 EUR

Kampaaniat tetavad Messente.com, Elisa ja Tele2, kes ei võta antud kampaania puhul teenustasu!

Meie usaldusväärsus:

  • Oleme Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmed
  • Kuulume tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimistusse
  • Teeme tihedat koostööd help.ee portaali ja teiste ühenduste/organisatsioonidega
  • Meie majandusaasta aruanded ja põhikiri on avalik (vt. “Meist” -> “Dokumendid”)
  • Kajastame projektide juures jooksvalt summasid, mis on kokku kogutud
  • Meil ei ole suuri üldkulusid, tegutseme ilma kontorita ning antud hetkel ei ole ühtki palgalist töötajat

Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas:

MTÜ Naerata Ometi on kantud vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 toodud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja alates 01.01.2010.

Sellega seoses tahame teavitada annetajaid, et meile annetamine on muutunud soodsamaks.

Äriühingute puhul:

Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;

2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49)

Eraisikute puhul:

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27)

Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.