Kuidas aidata? | Naerata Ometi MTÜ

Kuidas aidata?

Naerata Ometi MTÜ eesmärgiks on vahendada abi ühiskonna nõrgematele. Meie tegevus on suunatud peamiselt puudustkannatavate perede ning erivajadustega ja terviseprobleemidega inimeste abistamisele.

Vaadake meie käimasolevaid projekte SIIT ja anna ka omapoolne panus. Iga heategu tuleb kord ringiga tagasi. 🙂 

Toeta meid pangakonto kaudu või hakka püsitoetajaks

Swedbank  
EE672200221046387155

SEB 
EE101010220101993019

LHV
EE167700771002598797

Coop Pank
EE074204278613542000

Saaja: Naerata Ometi Mittetulundusühing
Selgitus: Annetus (et saada tagasi annetuselt tulumaks, lisage juurde isikukood)

Toeta meid SMS teel

SMS numbrile 13013 märksõnaga Naerata annetad 1,65 EUR
SMS numbrile 13017 märksõnaga Naerata annetad 3,25 EUR

Kampaaniat toetavad Messente.com, Elisa ja Tele2, kes ei võta antud kampaania puhul teenustasu!

Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas: 

MTÜ Naerata Ometi on kantud vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 toodud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja alates 01.01.2010. Sellega seoses tahame teavitada annetajaid, et meile annetamine on muutunud soodsamaks. 

Äriühingute puhul: 

Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal   isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49) 

Eraisikute puhul: 

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27) 

Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.

1-kordne annetus

Anneta pangalingiga

Vajutades “Toetan” nupule, kinnitate nõustumist kasutustingimustega

1-kordne annetus

Anneta telefoniga

Kõik sideoperaatorid on teenustasudest loobunud

9008810 - 10€

9008850 - 50€

1-kordne annetus

Anneta ülekandega

Kindlasti lisada ka isikukood, et järgmisel kevadel saada tagasi annetuse tulumaks.

LHV EE167700771002598797
SEB EE101010220101993019
Swedbank EE672200221046387155
Coop Pank EE074204278613542000

Saaja: Naerata Ometi MTÜ
Selgitus: Annetus

1-kordne annetus

Tee SMS-annetus

Saada SMS numbrile 13013
märksõnaga Naerata
annetad 1,65 eurot.

Saada SMS numbrile 13017
märksõnaga Naerata
annetad 3,25 eurot.

Püsiannetus

Liitu püsiannetusega

Scroll to Top