How to help? - Naerata Ometi MTÜ
  • Eesti
  • Русский
  • English

How to help?

Our goal is to mediate help to people in need. Most of our projects are focused on helping families in poor conditions and children with special need.

Take a look at our active projects and give us Your helping hand. Every good deed comes back in circles!

You can help us with direct payment in your bank

Swedbank  EE672200221046387155

SEB EE101010220101993019

LHV EE167700771002598797

Coop Pank EE074204278613542000

Receipt: Naerata Ometi MTÜ
Description: Donation (if you like to get back tax money, also add social security number)

Help us with SMS

Send message “Naerata” to 13013 and donate 1,60 EUR
Send message “Naerata” to 13017 and donate 3,20 EUR

Donation campaigns are backed by Messente.com, Elisa and Tele2, who are not charging extra for donations!

Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas

MTÜ Naerata Ometi on kantud vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 toodud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja alates 01.01.2010. Sellega seoses tahame teavitada annetajaid, et meile annetamine on muutunud soodsamaks. 

Äriühingute puhul: 

Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal   isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49) 

Eraisikute puhul: 

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27) 

Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.

Donate via banklink

By clicking "donate", You agree with our terms and conditions

Donate via phonecall

No additional fees for call operators

9008810 – 10€

9008850 – 50€

Donate via bank transaction

LHV EE167700771002598797
SEB EE101010220101993019
Swedbank EE672200221046387155
Receipt: Naerata Ometi MTÜ
Description: Donation

Be sure to add your social security number to transaction description, if you want to get could get back taxes.

Donave via SMS

Send message “Naerata” to number 13013 and you will donate 1.60€

Send message “Naerata” to number 13017 and you will donate 3.20€

Scroll to Top