Joogivesi Läänemaa perele - Naerata Ometi MTÜ

Joogivesi Läänemaa perele

Projekti eesmärgid: 

Naerata Ometi MTÜ soovib heade inimeste abi Läänemaal Lihula vallas asuvale perele joogivee tarbimiskõlblikuks muutmiseks raua- ja mangaanieraldusfiltri soetamisel ja paigaldamisel.

Tegemist on 67-aastase vanaema Annega, kes koos 81-aastase elukaaslasega kasvatab 11-aastast tütretütart ning hooldab 100% liikumispuudega töövõimetut tütart.

Eelnevast lähtuvalt on raua- ja mangaanieraldusfiltri soetamine nende perele materiaalselt ülejõukäiv.

Projekti taust:

Tänu Kodutunde saate tegijatele sai Anne pere endale väikese dušinurga, vee- ja kanalisatsiooni koos biopuhastiga. Kahjuks ei jätkunud saate raames enam rahasid raua- ja mangaanieraldusfiltri soetamiseks ja paigaldamiseks. Seetõttu on vesi suure raua ja mangaanisisalduse tõttu toiduvalmistamiseks ja pesu pesemiseks kõlbmatu.

Anne on pöördunud toetuse saamiseks hajaasustuse veeprogrammi raames valla poole abi saamiseks, kuid 33% omaosaluse tasumine ei ole nende pere sissetulekute juures võimalik. Joogivett toovad nad käruga pool kilomeetrit eemal asuvast külakaevust, mis on nendevanustele pensionäridele üsna vaevarikas toiming.

Eelarve:  

Projekti eelarve, koos projektijuhtimisega seotud kulutustega on 2500 eurot, mida soovime heade toetajate abiga kokku saada.

Projekti toetajad:

Scroll to Top