Jõulud haiglas 2009 - Naerata Ometi MTÜ

Jõulud haiglas 2009

Projekti eesmärgiks on jõulurõõmu ja –soojust viia haiglatesse lastele, kes ei saa jõuluks koju.

Projekti etapid:

 1. etapp – koostööpartnerite otsimine/leidmine ning ettevalmistamine väljasõiduks;
 2. etapp –  haiglate külastamine jõulu eelnädalal
 3. etapp – kokkuvõtete tegemine, aruandlus.

Projekti eripära:

Eesti rahvakalendris olid jõulud tähtsaimateks pühadeks. Kuna sellel ajal olid kõik tööd, peale hädavajalike keelatud, siis jäi aega perega koos erinevaid mänge mängida. Samuti tänapäeval on eelkõige jõulud aeg perekonna seltsis. Meie soovime soojust ja jõulurõõmu viia ka haiglatesse. Enamjaolt püüavad haiglatöötajad lapsed jõuluks koju saata, kuid leidub ka neid, kes paraku seda ei saa. Sellepärast on meie eesmärgiks viia jõulutunne ka nende lasteni.

Projekti sihtrühm:

Lapsed saavad projektist otsest kasu. Lapsed saavad veeta toreda, meeldejääva ja sisutiheda jõulupäeva.

Projekti vajalikkuse põhjendus:

Nende lasteni, kes peavad jõulude ajal haiglas viibima, ei pruugi jõulutunne ega –soojus jõuda. Ilmselgelt on kodus perekonna keskel palju mugavam ja hubasem olla. Kodus tehakse ettevalmistusi, kaunistatakse tube, istutakse jõululaua taga ning jagatakse kingitusi. Haiglad eraldi programmi lastele jõuludel ei paku ning meie eesmärgiks ongi võimaldada lastel veeta sisutihe jõuluteemaline päev haiglas koos perega.

Projekti üldeesmärk:

Haiglas viibivatele lastele pakkuda võimalust veeta sisutihe jõulteemaline päev.

Konkreetsed eemärgid:

 1. Külastada erinevate koostööpartneritega 4 haiglat.
 2. Viia läbi lastele meeldejääv ning huvitav programm
 3. Jagada lastele kingitusi

Püstitatud ülesanded:

 1. Koostööpartnerite ja toetajate leidmine;
 2. Koostada huvitav ja laste jaoks meeldejääv programm;
 3. Külastada vähemalt 4 haiglat;
 4. Komplekteerida iga lapse jaoks kingipakk;
 5. Tunnustada haigla personali tööd
Scroll to Top