Jõulud haiglas 2011 - Naerata Ometi MTÜ

Jõulud haiglas 2011

Kes?

MTÜ Naerata Ometi (projekti koordinaatorid: Kuno Kompus; Heiki Lutschan)

Juku mänguasjakeskus (Kris Leinatamm – kris@jukukeskus.ee)

Toetajad: 

Mida?

Projekti eesmärgiks on jõulurõõmu ja –soojust viia haiglatesse lastele, kes ei saa jõuluks koju.

Külastame see aasta 10 – 15 haigla lasteosakondasid üle-Eesti ning viime jõulude eel haiglas viibivatele lastele (100 – 150 last) koostöös Juku mänguasjakeskusega ja mõnede teiste heade sponsorite abiga kingitused, et ka nemad saaks tunda jõulurõõmu. Lisaks teeme kingitused lasteosakondadele üldiselt, et kohapeal oleks edaspidiselt haiglas viibivatel lastel rohkem võimalusi meelt lahutada.

Miks?

Nende lasteni, kes peavad jõulude ajal haiglas viibima, ei pruugi jõulutunne ega –soojus jõuda. Ilmselgelt on kodus perekonna keskel palju mugavam ja hubasem olla. Kodus tehakse ettevalmistusi, kaunistatakse tube, istutakse jõululaua taga ning jagatakse kingitusi. Haiglad eraldi programmi lastele jõuludel ei paku ning meie eesmärgiks ongi võimaldada lastel veeta sisutihe jõuluteemaline päev haiglas koos perega..

Millal?

Kingitusi viiakse haiglatesse vahemikul 21. – 27.detsember.

Hind?

Projektiga kaasnevad mitmesugused kulutused, eelkõige transpordikulud, kuid ka mõningad kingitused, mida sponsoritelt ei ole võimalik saada. Projekti rahaliste kulutuste määraks oleme arvestanud 500 eurot, mida loodame heade toetajate abiga kokku saada.

27.12.2011 seisuga on Jõulud haiglas projekti toetuseks annetatud 471 €! Täname kõiki toetajaid. Jõulud haiglas projekt on selleks korraks edukalt ellu viidud 🙂

Kuidas meie aitame?

MTÜ korraldab külastuse haiglatesse, muretseb kingitused haiglates viibivatele lastele ning suhtleb meediaga.

Kuidas Sina saad aidata?

Selleks, et aidata on 2 võimalust:

Scroll to Top