Põlvamaa perekonna vannituba - Naerata Ometi MTÜ

Põlvamaa perekonna vannituba

Mida?

Naerata Ometi MTÜ koostöös AS Sertifitseerimiskeskusega toetab 7-lapselise Põlvamaa perekonna vannitoa ehitamist, et tekitada majapidamisse pesemisvõimalused. Hetkel puudub perel vannituba ning muu sinna juurde kuuluv. Annetajate abiga tahame ehitada majapidamisse korraliku vannitoa ning võimalusel teostada remonti ka muudes ruumides.

Miks?

Pere on 9-liikmeline: ema, isa, 1 tütar, kes elab eraldi ja 6 poissi. Lisaks elab pere juures ka 75-aastane vanaema. Kuna pere elab väikses külakeses, kus puuduvad võimalused töötamiseks, siis nii pereisa, kui pereema on mõlemad ametlikult töötud, kuid aeg-ajalt teevad juhutöid.

Peamiseks sissetulekuks on lastetoetused ning ema töövõimetuspension, kuid sellest piisab vaevalt vaid hädavajalike kulutuste katmiseks.

Perel ei ole kunagi olnud korralikke pesemisvõimalusi ja korralikku WC-d. Eesmärk ei ole üles ehitada uhke kodu, vaid vannituba, milles oleksid elementaarsed ja tervislikud elamisvõimalused igale pereliikmele.

Millal?

MTÜ kogub rahalisi annetusi alates septembrist 2012, kuni vajaliku summa kokkusaamiseni.

Hind?

Projekti eeldatavaks maksumuseks on 5000 eurot, mis katab vannitoa ehitamiskulud ja vastavalt võimalustele ka muud vajalikud remonditööd.

04.01.2013 seisuga on Põlvamaa pere toetuseks vajalik summa koos. Täname kõiki toetajaid ja erilised tänud Sertifitseerimiskeskus AS-ile, kes projekti väga suurelt toetas. 

Kuidas meie aitame?

  • Rahastame annetajate abiga vannitoa remonti.
  • Proovime leida pereisale ja –emale töö, et tagada edasine majanduslik stabiilsus
  • Aitame vajalike asjade muretsemisel (riided, koolikotid lastele jms)

Projekti partnerid?

AS Sertifitseerimiskeskus

Scroll to Top