Ratastool lapsele - Naerata Ometi MTÜ

Ratastool lapsele

Kes?

MTÜ Naerata Ometi (projektijuht A.Murumägi)

Mida?

Ratastooli soetuse omaosaluse tasumine, kerge sülearvuti soetus

Miks?

Hendra Raud on praegu 7 aastane ja õpib Laagna Lasteaed – Põhikooli 1.klassis. Tal on diagnoositud SMA II vorm (geenihaigus) 1,5  aasta vanuses.  Hendra ei kõnni, ta saab liikuda kas käpuli või ratastooli abiga. Haigusele on iseloomulik lihaste nõrkus ja kärbumine. Ohtlikud on haigetele hingamisteede haigused, kuna lihaste nõrkuse tõttu on köhimisvõime madal. Sageli saabki selle diagnoosiga inimestele saatuslikuks kopsupõletik või muu respiratoorne haigus. Seoses lihaste nõrkusega on lapsel raske käsitsi kirjutada ja koolitöid oleks kergem teha sülearvuti abiga. Hendre ema töötab koolis õpetajana ja perekond saab rahaliselt igapäevaselt hakkama, kuid sellises suuruses lisakulutus on perele väga raske koorem. Seepärast otsustas MTÜ Hendrat ja tema ema aidata.

Millal?

MTÜ kogub rahalisi annetusi alates 01.12.2009, soetuse aeg sõltub Harju Maavalitsuse sotsiaalosakonnast ja tarneaegadest (orienteeruv aeg märts 2010)

Hind?

Omaosalusena on ette nähtud 10% ratastooli maksumusest, mis on arvestuslikult 9000 krooni, sülearvuti soetus hinnaga 2000 krooni.

Kuidas meie aitame?

MTÜ tasub omaosaluse arve ratastooli hankijale.

Projekt on lõppenud. Kuidas läks?

Ratastooli tarnimine venis juunikuusse, kuid lõpuks 15.06.2010 anti ratastool üle. Sülearvuti anti üle juba 02.06.2010.

Sülearvuti maksis 2000 krooni ja ratastooli omaosalus oli 8895 krooni. Annetusi koguti 3300 krooni, puuduolev summa võeti varajasemate projektide ülejääkidest.

Scroll to Top