Privaatsuspoliitika | Naerata Ometi MTÜ

Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Heategevuskeskkonna NaerataOmeti.ee isikuandmete vastutav töötleja on Naerata Ometi MTÜ (registrikood 80288156) asukohaga Liimi 1, Tallinn 10621 tel (+372) 577 04 065 ja e-kiri info@naerataometi.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • pangakonto number;
  • Annetuse summa ja maksetega seotud andmed (annetuste ajalugu);
  • Isikukoodid, nende puhul, kes soovivad annetustelt saada tulumaksutagastust

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse selleks, et kajastada annetuse andmeid INF9 deklaratsioonil, mille peame esitama peale majandusaastat Maksu- ja Tolliametile, et annetajad saaksid annetustelt tagasi tulumaksu, samuti selleks, et vajadusel saata annetajatele tänukirjad ja tänusõnad.

Pangakonto numbrit kasutatakse annetajatele maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, annetaja nimi, töödeldakse selleks, et lahendada annetustega seotud küsimusi.

Annetuskeskkonna kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse annetuskeskkonna, kuiinfoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub annetajaga sõlmitud kokkuleppe täitmise eesmärgil. Annetajatega sõlmitud kokkuleppeks loetakse annetuse tegemist ja kasutustingimustega nõustumist.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse annetuskeskkonna haldurile ja raamatupidajale klienditoele annetuste ja annetusajaloo haldamiseks ja probleemide lahendamiseks ning maksuametile vajalike aruannete esitamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadressit kasutatakse vajadusel annetajaga kontakteerumiseks.

Kui annetuskeskkonna raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmedteenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
annetuskeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, milleandmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes onliitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on annetuskeskkonna töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, etlahendada annetuskeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Annetuskeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, etkaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loatajuurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine annetuskeskkonna volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja jaandmemajutus) toimub annetuskeskkonna ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatudtöötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel, kirjutades info@naerataometi.ee

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotluselevastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on
andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirjajaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus omaisikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud
profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-postiteel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
(KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

1-kordne annetus

Anneta pangalingiga

Vajutades “Toetan” nupule, kinnitate nõustumist kasutustingimustega

1-kordne annetus

Anneta telefoniga

Kõik sideoperaatorid on teenustasudest loobunud

9008810 - 10€

9008850 - 50€

1-kordne annetus

Anneta ülekandega

Kindlasti lisada ka isikukood, et järgmisel kevadel saada tagasi annetuse tulumaks.

LHV EE167700771002598797
SEB EE101010220101993019
Swedbank EE672200221046387155
Coop Pank EE074204278613542000

Saaja: Naerata Ometi MTÜ
Selgitus: Annetus

1-kordne annetus

Tee SMS-annetus

Saada SMS numbrile 13013
märksõnaga Naerata
annetad 1,65 eurot.

Saada SMS numbrile 13017
märksõnaga Naerata
annetad 3,25 eurot.

Püsiannetus

Liitu püsiannetusega

Scroll to Top